Notícies

Modificació de l'ordenança reguladora dels establiments de pública concurrència. INFORMACIÓ PÚBLICA fins 29/10/2016

Licitació per l’alienació de 14 parcel·les municipals, distribuïdes en 14 lots, situades a l’àmbit del Pla Parcial SUR-2 “CIUTAT JARDÍ”, i al carrer Alcarràs, núm. 15 de Lleida.

Telèfon d'Atenció al Client (8h a 20h): 900 81 40 81

Telèfon d'Avaries (24 h):
900 81 40 82

Pla de manteniment dels camins de l'horta de Lleida

Actuacions fetes dins la campanya de manteniment dels camins de l'Horta de Lleida.

Intervenció administrativa de les activitats

Presentació electrònica de comunicacions prèvies i declaracions responsables per l’inici i modificació d’activitats econòmiques

Retirada de pintades i graffitis

Sol·licitud per demanar la retirada de pintades o graffitis per part dels serveis de neteja de l'Ajuntament de Lleida.

Informació de les parcel·les propietat de l'EMU de Lleida S.L. a SucsL'Empresa Municipal d'Urbanisme de Lleida S.L. ha acordat obrir la convocatòria per la concessió d'ajuts destinats a fomentar la dinamització del Centre Històric

Ajuts per a la rehabilitació d'edificis en l’àmbit de Centre Històric, Magraners, Bordeta, Cappont, Secà de Sant Pere, Balàfia i Pardinyes de Lleida.

Estudis comercial POUM 2015

Estudis de la demanda i oferta quantitativa i qualitativa del teixit comercial de la ciutat de Lleida.

Codi bones pràctiques habitatge

Per tal de garantir el compliment de la funció social, s'ha creat el codi de bones pràctiques per a l'habitatge.

Ordenança paisatge de Lleida

Tallers de participació ciutadana per debatir sobre l'ordenança del paisatge de Lleida.