5a FASE DE VENDA DE TERRENYS MUNICIPALS
Saber més
Plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que han de regir, el procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació de la concessió administrativa sobre el domini públic en una part de la finca situada a l’avinguda de Miquel
Saber més
Compleció i millora de l'inventari de camins de Lleida
Saber més
Document de Treball per a l'Aprovació Inicial del POUM
Saber més
Ordenació i desenvolupament del Parc Territorial Alcalde Pons – Les Basses
Es tracta d’una proposta per la dinamització i recuperació del Parc Territorial Les Basses amb la implantació de nous usos lligats a la natura, el lleure i l’esport.
Saber més

Notícies destacades

Notícies

Més notícies