Sostenibilitat

Et trobes a:Inici/Sostenibilitat/Qualitat Acústica/Qualitat acústica

Qualitat acústica

soroll1

 

El municipi de Lleida, com a capital de les terres de Ponent, acull diàriament nombroses activitats i desplaçaments els quals són generadors de sons de diferent intensitat, durada i tipologia.

Donat que és responsabilitat de les administracions mantenir la qualitat acústica de les ciutats, és nombrosa la normativa que ho regula. Així en l'àmbit europeu la Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, estableix un marc comú destinat a evitar, prevenir i reduir, amb caràcter preferent, els efectes nocius de l'exposició de la població al soroll ambiental. Aquesta directiva té  la seva corresponent trasposició en la La Llei estatal 37/2003, del soroll, i la Llei catalana 16/2002, de protecció contra la contaminació acústica, i el seu desplegament al Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 16/2002.

D'acord amb aquesta normativa, els instruments més importants en l'àmbit municipal per a la gestió ambiental del soroll són, entre d'altres, el mapa de capacitat acústica, el Mapa Estratègic de Soroll i el Pla d'Acció local de Qualitat Acústica.

 

 

Mapa de Capacitat Acústica de Lleida (2017)

 

Mapa Estratègic de Soroll de Lleida (2017)

Et destaquem...