Projectes i obres

PROJECTE CONSTRUCTIU D’OMBRATGE A LA PISTA ESPORTIVA DEL CENTRE CÍVIC DE LA BORDETA. FASES 1 I 2

Departament: Manteniment d'Espais Públics
Tipus d'expedient: Projecte bàsic i execució
Tipus d'actuació: Espais Públics
Període d'execució: 4 mesos
Estat: Licitació
Pressupost: 200.000,00 €
Adreça: Avinguda del Pla d'Urgell
Tècnic municipal: Sergi Gimeno Aribau
Redactor projecte: Sergi Gimeno Aribau
Contractista/es responsable/s:

PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL CARRIL BICI DE CIUTAT JARDÍ. C/ D’ENRIC FARRENY I C/ DE LES GERMANIES (TR124/189) - TR124/189

Departament: Mobilitat
Tipus d'expedient: Projecte bàsic i execució
Tipus d'actuació: Mobilitat
Període d'execució: 1 mes
Estat: En execució
Pressupost: 48.399’99 €
Adreça: Carrer Enric Farreny i Carrer de les Germanies
Tècnic municipal: Noemi Collado Santolaria
Redactor projecte: Noemi Collado Santolaria
Contractista/es responsable/s:
  • SEGUSENYAL

PROJECTE D’ADEQUACIÓ DEL CARRIL BICI DE RAMON I CAJAL I CONNEXIÓ FINS A RAMBLA D’ARAGÓ (TR1241/029) - TR1241/029

Departament: Mobilitat
Tipus d'expedient: Projecte bàsic i execució
Tipus d'actuació: Mobilitat
Període d'execució: 3 mesos
Estat: En execució
Pressupost: 40.554,75 €
Adreça: Ramon i Cajal i connexió fins a Rambla d’Aragó
Tècnic municipal: Noemi Collado Santolaria
Redactor projecte: Noemi Collado Santolaria
Contractista/es responsable/s:
  • MURUMITA 2015 SL

PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS CAMINS D’ACCÉS A L’HORTA PER A BICICLETES I VIANANTS (TR1241/45)

Departament: Obres Públiques
Tipus d'expedient: Projecte bàsic i execució
Tipus d'actuació: Mobilitat
Període d'execució: 2 mesos
Estat: Acabat
Pressupost: 48.386,09 €
Adreça: Camins Horta
Tècnic municipal: Sergi Gimeno Aribau
Redactor projecte:
Contractista/es responsable/s:

PROJECTE D’ADEQUACIÓ DELS CAMINS D’ACCÉS A L’HORTA PER A BICICLETES I VIANANTS (TR1241/45) - TR1241/45

Departament: Obra Pública
Tipus d'expedient: Projecte bàsic i execució
Tipus d'actuació: Urbanització
Període d'execució: 2 mesos
Estat: En execució
Pressupost: 48.386,09 €
Adreça:
Tècnic municipal: Sergi Gimeno Aribau
Redactor projecte: Sergi Gimeno Aribau
Contractista/es responsable/s:
  • SIFU, SL

PROJECTE D’APARCAMENTS DISSUASIUS A BALÀFIA TR1241-52

Departament: Obra Pública
Tipus d'expedient: Projecte bàsic i execució
Tipus d'actuació: Urbanització
Període d'execució: 2 mesos
Estat: Licitació
Pressupost: 50.000 €
Adreça:
Tècnic municipal: Sergi Gimeno
Redactor projecte: Sergi Gimeno
Contractista/es responsable/s:

PROJECTE D’APARCAMENTS DISSUASIUS A BALÀFIA TR1241-52

Departament: Mobilitat
Tipus d'expedient: Projecte bàsic i execució
Tipus d'actuació: Mobilitat
Període d'execució: 2 mesos
Estat: En redacció
Pressupost: 50.000 €
Adreça:
Tècnic municipal: Sergi Gimeno
Redactor projecte: Sergi Gimeno
Contractista/es responsable/s:

PROJECTE DE D’AMPLIACIÓ DE VORERES AL CARRER DE LES ROSES (FASE 2)

Departament: Obra Pública
Tipus d'expedient: Projecte bàsic i execució
Tipus d'actuació: Urbanització
Període d'execució: 3 mesos
Estat: En execució
Pressupost: 122.769,27 €
Adreça: Carrer les Roses
Tècnic municipal: Sergi Gimeno Aribau
Redactor projecte: Sergi Gimeno Aribau
Contractista/es responsable/s:

Projecte de la zona verda compresa entre els carrers Era Val d’Aran i Roure – Taller Participatiu

Departament: Obra Pública
Tipus d'expedient: Projecte bàsic i execució
Tipus d'actuació: Espais Públics
Període d'execució:
Estat: En redacció
Pressupost:
Adreça: Carrer Era Val d’Aran
Tècnic municipal: Sergi Gimeno
Redactor projecte:
Contractista/es responsable/s:

PROJECTE DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL CARRER SERRA NEVADA AL BARRI DELS MAGRANERS (TR1241/89) - TR1241/89

Departament: Obra Pública
Tipus d'expedient: Projecte bàsic i execució
Tipus d'actuació: Urbanització
Període d'execució: 2 mesos
Estat: En execució
Pressupost: 48.362’89 €
Adreça: Carrer Serra Nevada
Tècnic municipal: Sergi Gimeno Aribau
Redactor projecte: Sergi Gimeno Aribau
Contractista/es responsable/s:
  • BENITO ARNÓ

Notícies destacades