Habitatge i Transició Ecològica

Què fem?

L'Agenda 21 Escolar és un programa que vol facilitar la implicació dels centres escolars en l'ambiciós projecte planetari de construir un món més sostenible, començant per la intervenció en el nostre entorn més immediat.

  • És un projecte d'educació, participació i implicació cívica.
  • És alhora reconeixement, estímul i suport a la tasca en educació ambiental.
  • Una invitació i una oportunitat de reforçar els vincles entre escola i ciutat.

Totes les Agenda 21 Escolar tenen en comú el fet de ser un procés participatiu:

De revisió dels plantejaments i pràctiques educatives.

De compromís en algunes accions de millora en relació al medi ambient i la sostenibilitat en l'entorn escolar: ambientalització del currículum, gestió sostenible del centre, relació amb l'entorn, etc.

Qui hi pot participar?

Tots els centres d'educació infantil (0-3 i 3-6), primària, secundària (ESO, batxillerats, cicles formatius) o d'educació especial de la ciutat de Lleida.

Què us oferim?

L'Agenda 21 Escolar del vostre centre serà el que vosaltres vulgueu. El centre decideix quins col·lectius hi participaran, com s'organitza i el nombre i dimensió dels compromisos que adquireix.

Per ajudar-vos a elaborar i dur endavant l'Agenda 21 Escolar del vostre centre, des de l'Ajuntament us oferim:

  • Un marc comú de treball, en el qual us sentireu part d'un projecte col·lectiu.
  • Materials de suport, amb orientacions pràctiques per a la realització del procés.
  • Propostes i suggeriments de treball, recursos específics i suport tècnic.
  • Un servei d'informació, comunicació i assessorament, tècnic i pedagògic, personalitzat i continuat.
  • Formació específica adreçada al professorat interessat.
  • Dinamització i seguiment del procés, amb mecanismes per a l'intercanvi d'experiències.
  • Ajuts econòmics per als centres sostinguts amb fons públics.

Et destaquem...