Habitatge i Transició Ecològica

Pla del Clima

Què és el Pla del Clima:

 

L’any 2008 la Comissió Europea va impulsar la iniciativa del Pacte dels Alcaldes, un moviment europeu per tal d’implicar a les comunitats locals i regionals a l’assoliment dels objectius climàtics i energètics de la UE. Les ciutats signants del Pacte, es comprometen voluntàriament a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en el seu territori, redactant un pla d’acció, executant-lo, i retre comptes dels avenços a la Oficina Europea de Pacte dels Alcaldes. Lleida va signar el Pacte d’Alcaldes l’any 2009 i va aprovar el seu Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), amb el compromís de reduir les emissions un 20% respecte les que va emetre l’any de referència (2005).

L’any 2014, la Comissió europea, davant els cada cop més evidents efectes del canvi climàtic, va llençar una altra iniciativa: “Alcaldes per l’Adaptació”, amb l’objectiu de promoure l’adaptació dels municipis a aquests efectes. Lleida també va fer seu aquest compromís i l’any 2015 va aprovar el Pla Municipal d’Adaptació al Canvi Climàtic (PMACC), al ple del 27 de març de 2015.

L’any 2015 les iniciatives del Pacte dels Alcaldes i Alcaldes per l’Adaptació es fusionen creant un nou moviment El Pacte dels Alcaldes pel el Clima i l’Energia, amb objectius més ambiciosos, fixats per la Comissió Europea: la reducció de les emissions de CO2 un 40% l’any 2030, abordar de forma integrada la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic i garantir l’accés a una energia segura, sostenible i assequible per a tothom.

El municipi de Lleida, en aquest marc, renova el compromís per mitigar el canvi climàtic i adaptar-se als seus efectes amb l’elaboració del Pla del Canvi Climàtic de Lleida (PCCL). amb els següents objectius:

  • La reducció de les emissions de CO2 un 40% l’any 2030,
  • abordar de forma integrada la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic, i
  • garantir l’accés a una energia segura, sostenible i assequible per a tothom.

Pla del clima

Procés partipatiu del Pla del Clima

L’Ajuntament de Lleida va impulsar una sessió de treball participativa el 21 de març de 2019 a la Llotja de Lleida per compartir amb els principals agents econòmics, socials i ambientals del municipi el repte que significa el canvi climàtic per a la ciutat i crear un espai de reflexió, en forma de sessió de debat, sobre el futur Pla del canvi climàtic i la seva implementació en un futur.

La sessió de treball va consistir en un exercici conjunt de sobre com abordar el repte del canvi climàtic a Lleida i recollir propostes per a la implicació social i la governança de la lluita contra el canvi climàtic a Lleida.

 

Informe de resultats de la sessió de treball participativa

 

Et destaquem...