Sostenibilitat

Et trobes a:Inici/Sostenibilitat/Horta/Compleció i millora de l'inventari de camins municipals de Lleida

Compleció i millora de l'inventari de camins municipals de Lleida

 

"El Ple de l’Ajuntament de Lleida, en sessió de data 29 de març de 2019, va aprovar inicialment l’Inventari de Camins municipals de Lleida, que incorpora les modificacions sorgides a partir de l’estimació de les al·legacions que consten a l’expedient i les consideracions efectuades pels serveis tècnics.

 

Aquest expedient es sotmet a informació pública per un termini de 10 dies hàbils, període durant el quan es poder formular reclamacions i/o al·legacions. L’expedient es pot consultar als departaments de Patrimoni i Medi Ambient i Sostenibilitat, situats a l’Edifici Pal·las, plaça Paeria, núm. 11 de Lleida, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14h i al web www.urbanisme.paeria.cat.”

 

Compleció i millora de l'inventari de camins de Lleida - Memòria

Compleció i millora de l'inventari de camins de Lleida - Fitxes

ANNEX 3. Inventari camins Lleida A0 - Full 1

ANNEX 3. Inventari camins Lleida A0 - Full 2

ANNEX 3. Inventari camins Lleida A0 - Full 3

ANNEX 3. Inventari camins Lleida A0 - Full 4

Anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província en data 17/04/2019

Publicació al DOGC en data 23/04/2019

 

Aquest expedient es sotmet a informació pública per un termini de dos mesos, període durant el qual es poden formular les reclamacions i/o al·legacions que considerin oportunes. L’expedient es pot consultar als departaments de Patrimoni i Medi Ambient i Sostenibilitat, situats a l’Edifici Pal·las, plaça Paeria, núm 11 de Lleida, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14h i al web http://urbanisme.paeria.cat.

 

Podeu concertar cita prèvia al telèfon 973 700 455

Et destaquem...