Habitatge i Transició Ecològica

Estudis disponibles

L'actual model de transport, basat en el predomini quasi absolut dels vehicles de motor, està provocant greus problemes humans (elevada mortalitat i invalidesa pels accidents de trànsit) i ambientals (contaminació atmosfèrica, excés de soroll, etc.), per tant hem de desenvolupar un altre model que siga respectuós amb les persones i l'entorn, un model sostenible en el qual vianants i ciclistes recuperen el protagonisme principal i es recuperi l'ús del transport públic.


Degut a això  s'han realitzat diversos estudis relacionats amb la mobilitat a la ciutat de Lleida

 

Estudi d’implantació d’un servei públic de préstec de bicicletes

Estudi d’implantació d’aparcaments per a bicicletes a la ciutat de Lleida

Anàlisi de la mobilitat en bicicleta a Lleida

La mobilitat QUOTIDIANA a les Terres de ponent

Et destaquem...