Urbanisme i Planejament

Et trobes a:Inici/Urbanisme i Planejament/Notícies/Ordenació i desenvolupament del Parc Territorial Alcalde Pons – Les Basses

Ordenació i desenvolupament del Parc Territorial Alcalde Pons – Les Basses

Es tracta d’una proposta per la dinamització i recuperació del Parc Territorial Les Basses amb la implantació de nous usos lligats a la natura, el lleure i l’esport.

Data publicació: Divendres 15, setembre del 2017


Imatge de la notícia Ordenació i desenvolupament del Parc Territorial Alcalde Pons – Les Basses

Aquest ha estat un projecte de llarg recorregut que va començar amb els processos participatius dels anys 2007-2008. Sobre la base d’aquests projectes participatius l’any 2009 es va convocar un concurs per la redacció d’un Pla Parcial del Parc que va guanyar el despatx d’arquitectura ARQCOAS de Lleida. L’any 2010 es va redactar i aprovar inicialment el Pla Parcial, el qual no es va arribar a aprovar definitivament degut al canvi de l’orientació de l’equipament comercial que centrava la proposta.

Amb aquest bagatge previ, i amb tot aquest treball fet, s’ha redactat aquesta proposta de desenvolupament del Parc Territorial Les Basses que es centra en la recuperació física i social d’aquest parc històric per la ciutat i pel territori.

Aquesta proposta es centra en la ordenació dels nous usos que impulsin aquesta recuperació i dinamització del Parc, uns usos que ja s’apuntaven en els processos participatius, integrant-los en l’entorn preexistent, tant espai verd com construït, i sent molt respectuós amb el valor paisatgístic i històric del Parc.

L’àmbit de la proposta que es presenta és: el Parc Territorial actual de 20,48Ha i una ampliació del Parc de 6,52Ha. Essent el total de l’àmbit 27Ha

La proposta consta dels següents elements claus per al desenvolupament del Parc:

  • Accessibilitat i gestió de la mobilitat del parc:

Un element fonamental és l’accés al parc és per això que es proposa una rotonda a l’extrem sud-est que permetrà l’accés al parc des dels dos sentits de la carretera 240.

Es proposa un primer aparcament i ordenació de l’accés principal del parc que coincideix amb el seu accés històric.

Es proposa ampliar la secció del camí perimetral del parc ampliant-lo per millorar la convivència de diferents tipus de vehicles i vianants.

La proposta també preveu l’accés al parc amb transport públic i amb bicicleta. Es per això que es preveu l’arranjament dels camins de l’horta Lleida-les Basses i la construcció d’un nou carril bici ampliant la secció de la carretera N-240 en el tram Lleida- Les Basses.

 

  • Recuperació i integració dels nous usos al parc:

S’intenten integrar tots els usos, tant existents com nous, a l’entorn paisatgístic del parc. Tenint molt en compte la topografia, els camins existents i l’arbrat actual. Es respecten les traces dels camins, de les antigues piscines, murets, parterres i arbres. Amb aquesta bona base es completa l’arbrat i l’enjardinament que hauria de ser el tret distintiu d’aquest parc.

Totes les futures construccions i elements de mobiliari urbà s’haurien d’integrar al paisatge del parc tant en dimensió (escala) com en materials.

Els diferents espais de lleure que podrem trobar al parc seran: Nova zona de pícnic i barbacoes, zones de jocs infantils, pistes de bàsquet, bolei platja, tirolines, circuïts esportius, la gran esplanada per a esdeveniments a l’aire lliure, basses i estanys amb jocs d’aigua, i dos quioscs de restauració per donar servei a totes aquestes activitats.

 

  • Implantació d’un Centre d’Atracció Turística. Un càmping:

Compartint l’accés principal del Parc, es proposa la implantació d’un càmping.

En aquesta implantació s’ha respectat la topografia i l’arbrat existent. Aquest equipament comptarà amb unes 126 parcel·les de 90m2 amb un màxim d’un 50% de Bungalows.

Es proposa que sigui un Eco-càmping totalment integrat a l’entorn del parc amb el següent equipament: recepció i oficines, piscina, restaurant accessible des del parc, supermercat, primers auxilis, sales de jocs, jocs infantils i zona esportiva.

 

  • Ampliació de l’àmbit del parc i la implantació d’un establiment hoteler:

Es proposa efectuar la previsió i una reserva de sòl per a l’ampliació del parc amb la incorporació de nous terrenys situats a la banda nord del seu límit actual. Amb aquesta ampliació es proposa incrementar la zona d’us esportiu i la zona de parc amb un espai reservat per un parc d’oci familiar especialitzat, si s’escau.

També es proposa de construcció d’un petit hotel totalment integrat al parc en quant a dimensió, materials i sostenibilitat. És un emplaçament immillorable a l’interior del Parc i un bon lloc donada la proximitat de la autovia i de la ciutat. Es preveu que el seu us turístic també vagi estretament lligat a les instal·lacions esportives del parc.

 

Aquesta proposta de desenvolupament del Parc Territorial Les Basses es preveu en 3 fases:

La fase d’ordenació i arranjament del parc, on s’actuarà en 11,18 Ha del parc actual.

La fase de remodelació d’accessos i implantació del Càmping (Centre d’Atracció Turística), on s’actuarà en 5,80Ha

La fase d’ampliació del parc que inclourà les 10,02Ha restants.

 

BassesImatgedinstext.jpg

 

Presentació de la proposta d'Ordenació i desenvolupament del Parc

 

Bústia suggerimentsBústia de Suggeriments

Et destaquem...