Habitatge i Transició Ecològica

La qualitat de l'aire a Lleida

Una bona qualitat de l'aire a Lleida és un objectiu compartit entre molts ciutadans i ciutadanes  preocupats per la seva salut i benestar.

A la ciutat "embrutem" l'aire,  principalment, amb la combustió dels cotxes de gasoil o gasolina i amb la de calderes de gasoil a l'hivern. Puntualment  també  poden haver-hi altres fonts de contaminació com obres, activitats extractives, crema de rostolls, irrupció de pols subsaharià, etc.
Així, els principals contaminants  de l'aire de Lleida són:
  • Les partícules en suspensió menors de 10 micres (PM10)
  • L'ozó troposfèric (O3)
  • Els diòxids de nitrogen  (NO2)

Els  efectes  sobre la salut d'aquests contaminants varien en funció de la concentració, el tipus  i la sensibilitat de la població. Pots trobar  informació completa aquí

Tanmateix, puntualment, al municipi podem patir episodis de contaminació lligats  a condicions meteorològiques adverses que impedeixen la dispersió dels contaminants i sobre els quals cal actuar.

L'Ajuntament de Lleida disposa d'un Protocol d'actuació davant dels increments puntuals de contaminants que poden donar lloc a un episodi de contaminació:

PROTOCOL A  APLICAR DAVANT D'UN EPISODI DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA A LLEIDA

 

 

CONSULTA LA QUALITAT DE L'AIRE ACTUAL AL MUNICIPI DE LLEIDACONSULTA L'HISTÒRIC DE LES DADES DE QUALITAT DE L'AIRE DEL MUNICIPI DE LLEIDA
Dades de l'estació de Lleida (Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de Catalunya) Històric

 

Consulta la normativa  en matèria de qualitat de l'aire  aquí

Et destaquem...