Habitatge i Transició Ecològica

Acció climàtica

Un repte vital: assolir un model de desenvolupament descarbonitzat, saludable i equitatiu en una dècada!


El Panell Intergovernamental pel Canvi Climàtic (IPCC) de l'ONU [1] avisa de forma contundent, que s'acaba el temps per reduir de forma dràstica les emissions de gasos d'efecte hivernacle, abans d'entrar en una dinàmica  irreversible  sobre la salut, la qualitat de vida i la seguretat de bona part de la població mundial.


Els lleidatans i lleidatanes, per la part que ens toca, ens correspon reduir de forma contundent les nostres emissions.

També, és urgent adaptar-nos als efectes del canvi climàtic cada cop més presents (onades de calor, tempestes, reducció de la disponibilitat d'aigua, irrupció de pols africana, etc.).

Finalment, també ens correspon una acció ferma i solidària vers les persones més vulnerables del nostre municipi i vers les comunitats d'altres parts del món, les quals sense ser responsables directes del canvi climàtic, estan patint en primer ordre les seves conseqüències.

I com ho fem? "Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix" apuntava Albert Einstein. Quants anys fa que sabem  què hem de fer per combatre el CC i globalment no avancem?

"Deixar de fer sempre el mateix" vol  dir cercar activament l'arrel del problema. No quedar-nos estancats en bucle i a la superfície.

Vol dir, prendre consciència de la interconnectivitat  entre els principals problemes que  avui ens amenacen --a banda de que la Terra s’escalfa- i els efectes del canvi climàtic s’accentuen i s’acceleren •La pérdua de biodiversitat s'agreuja•Les desigualtats socials s'amplien  •les crisis econòmiques s'encadenen •es sobrepassen límits de seguretat  i justícia de bona part dels sistemes planetaris•La polarització política i afectiva s'incrementa•La salut mental i la qualitat de vida baixa  també als països d'occident etc,...)--  i la naturalesa humana del problema: la pròpia immaduresa, individual i col·lectiva.

Vol dir en definitiva, prendre consciència de qué fonamentalment el problema és psicològic, antropològic, sociològic, espiritual..., i que és esencial solidificar el sentit radical de la vida humana, per poder avançar sòlidament en la resolució de tots els conflictes que ens amenacen; Trencar rigideses, rutines de pensament, cercar la veritat.

"Els deserts exteriors es multipliquen en el món perquè s'han expandit els deserts interiors"...

"El recurs més escàs no és el petroli, ni els metalls, ni l'aire net, ni els diners, ni la mà d'obra qualificada, o la tecnologia. És la nostra disposició a escoltar-nos mutuament i aprendre els uns dels altres. A buscar la veritat, en lloc de buscar tenir la rao" Donella Meadows

A continuació presentem els instruments i treballs que l'Ajuntament de Lleida està desenvolupant o ha treballat per tal d'afrontar el repte del canvi climàtic.

1 COMPROMIS POLÍTIC

- Pacte de les Alcaldies pel Clima: La ciutat de Lleida s'ha compromès a reduir 55% per l'any 2030 les emissions de Gasos d'efecte Hivernacle mitjançant l'augment de l'eficiència energètica i un major ús de les fonts d'energia renovables, i es fixa la visió d'assolir la neutralitat climàtica l'any 2050 (juny de 2022).

- Pla del canvi climàtic del municipi de Lleida 2030 i resum divulgatiu

- Declaració d'emergència climàtica

- Compromís de Lleida al pacte europeu d'alcaldies pel Clima (2009)

- Històric

 

2 ACCIÓ CLIMÀTICA

MITIGACIÓ

- Transició energètica JUSTA: Agència de l'energia de Lleida

- Mobilitat sostenible

- Reducció dels residus

- Educació ambiental per l'acció climàtica

- Producció i consum local i sostenible

- Oci sostenible

 

ADAPTACIÓ

- Renaturalització de la ciutat

- Protecció de la biodiversitat

- Rehabilitació energètica dels edificis

- Estalvi i gestió de l'aigua

- Protecció davant dels fenomens extrems climàtics

- Producció agrària regeneradora

- Salut

 

3- RECURSOS PER A L'ACCIÓ CLIMÀTICA-- clica aquí

 

[1] L'IPCC és el Grup Intergoveramental d'Experts sobre el Canvi Climàtic, format per milers de científics d'arreu del  món, que es va crear l'any 1988 per l'ONU per a facilitar  l'estat dels coneixements científics, tècnics i socioeconòmics sobre el canvi climàtic, les seves causes, possibles repercusions i estratègies de resposta.  https://www.ipcc.ch/Et destaquem...