Urbanisme i Planejament

Et trobes a:Inici/Urbanisme i Planejament/Notícies/La comissió d’Urbanisme dona via lliure a la proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida per l’ampliació del Polígon d’actuació urbanística UA 3 de l’Estació

La comissió d’Urbanisme dona via lliure a la proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida per l’ampliació del Polígon d’actuació urbanística UA 3 de l’Estació

L’expedient ha comptat amb els vots a favor dels tres grups que donen suport al govern, l’abstenció de Ciutadans i PP i el vot en contra del PSC. Es tracta d’una modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana que té com a objectiu garantir la intermodalitat del transport públic i també permetre la construcció de més habitatge de protecció oficial i zona verda a Copa d’Or.

Data publicació: Divendres 05, febrer del 2021


Imatge de la notícia La comissió d’Urbanisme dona via lliure a la proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida per l’ampliació del Polígon d’actuació urbanística UA 3 de l’Estació

Imatge: ©Ajuntament de Lleida

La comissió extraordinària d’Urbanisme celebrada avui ha informat favorablement la proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida per l’ampliació del Polígon d’actuació urbanística UA 3 de l’Estació amb la incorporació del Sistema general d’equipament comunitari, clau EC, ubicat al carrer de Marie Curie, núm. 2-8, i la reordenació del conjunt, per la implantació de la nova estació d’autobusos, promoguda per l’Ajuntament de Lleida.

L’expedient ha comptat amb el vot favorable dels tres grups que donen suport al govern (ERC, Junts per Catalunya i el Comú de Lleida), l’abstenció de Ciutadans i PP i el vot en contra del PSC. Aquest expedient es sotmetrà a consideració del Ple ordinari del mes de febrer.

Aquesta modificació puntual del Pla General té com a objectiu garantir la intermodalitat del transport públic, permetent la construcció de la nova estació d’autobusos a tocar de la del ferrocarril, en lloc de fer-ho sota el pont de Príncep de Viana, on estava prevista.

Els informes tècnics justifiquen la proposta perquè la construcció d’una nova estació d’autobusos és una necessitat d’interès general, per oferir un servei de qualitat i per donar resposta a la demanda actual de viatgers, que és d’1,4 milions de passatgers anuals. El canvi d’ubicació es du a terme per la impossibilitat de complir les condicions necessàries per al correcte funcionament de l’estació a l’emplaçament triat fins ara. A més, els informes destaquen que el nou emplaçament, més proper a l’estació ferroviària, compleix els requisits i facilita la intermodalitat, d’autobús, trens convencionals i d’alta velocitat, promovent l’ús del transport públic.

L’àmbit de modificació està delimitat per les vies de ferrocarril, la plaça Ramon Berenguer IV i l’estació de tren, l’avinguda Príncep de Viana, el carrer Comtes d’Urgell i part de l’illa consolidada que dona a Príncep de Viana. També inclou una petita porció del terreny dels núm. 22 i 24 d’aquesta avinguda.

A la comissió s’ha exposat que l’ordenació vigent del Pla de millora urbana de l’Estació qualifica d’equipament comunitari l’edifici dels antics Docs, amb una superfície de 4.947,55 m2 (dins de la UA 3). Aquest espai és insuficient per encabir el projecte de la nova estació. Per aquest motiu es justifica el trasllat de sòl per a equipament comunitari d’un altre indret de la ciutat, en concret els terrenys de l’antic SUR5, Copa d’Or, entre els carrers Marie Curie, Miquel Batllori i President Irla, qualificats d’equipament comunitari i que actualment no tenen cap ús previst concret. Així, la superfície total de l’àmbit passa a ser de 37.361,02 m2, amb una propietat distribuïda entre 4 propietats particulars, Adif i la Paeria.

Alhora, la proposta d’ordenació de l’aprofitament privat en l’àmbit de Copa d’Or resulta adequada a l’entorn i coherent amb el pla urbanístic vigent, ja que la nova illa s’ordena seguint la mateixa estructura que les illes més pròximes. Pel que fa al sostre, es manté en 35.070,54 m2, però s’incrementa l’assignat a habitatge de protecció (passa dels 14.365 m2 de sostre edificable a 26.955,96 m2). D’aquesta manera, el sector passarà a comptar amb la previsió de 102 pisos de renda lliure i 154 de protegits.

Igualment, es considera que la proposta millora els espais lliures, ja que redueix la superfície de la plaça Ramon Berenguer IV (davant de l’estació), però crea una nova zona verda a l’àmbit de Copa d’Or.

La Paeria demanarà els informes corresponents a la Direcció General de Comerç del Departament d’Empresa i Coneixement, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i a l’ATM Àrea de Lleida. De la mateixa manera, ho farà a la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, previ informe de l’òrgan competent de la Generalitat, i a ADIF.

Et destaquem...