Urbanisme i Planejament

Et trobes a:Inici/Urbanisme i Planejament/Notícies/La Paeria treu a licitació el contracte de manteniment i conservació de voreres, paviments, vialitat hivernal i brigada d’acció immediata

La Paeria treu a licitació el contracte de manteniment i conservació de voreres, paviments, vialitat hivernal i brigada d’acció immediata

El contracte, que s’iniciarà durant el mes de setembre, té un pressupost de licitació de 540.000,98 euros anuals. El tinent d'alcalde Toni Postius destaca que es fa una licitació per lots que permetrà millorar la planificació i l'eficiència de les brigades d'obres en el desenvolupament de les seves tasques.

Data publicació: Dijous 25, juny del 2020


Imatge de la notícia La Paeria treu a licitació el contracte de manteniment i conservació de voreres, paviments, vialitat hivernal i brigada d’acció immediata

Imatge: ©Lleida.com

L’Ajuntament de Lleida ha aprovat avui en Junta de Govern la licitació del contracte de manteniment i conservació de voreres, paviments, vialitat hivernal i brigada d’acció immediata, un contracte que es convoca cada any amb l’objectiu de poder arranjar desperfectes i fer les reparacions necessàries a la via pública, mantenir en bones condicions els paviments, arreglar voreres i, també, realitzar les tasques de prevenció hivernal i estesa de fundents.

“En aquesta nova licitació del manteniment de la via pública, hem dividit en dos lots el contracte atès que la llei de contractes ho permet i això ens permetrà fer una millor planificació de les accions de manteniment", ha explicat el primer tinent d'alcalde i regidor d'Urbanisme, Toni Postius. "Hem separat la conservació i millora de les voreres i espais urbans de les actuacions en calçades. Amb aquesta nova modalitat de contracte, que esperem poder endegar de cara a finals de setembre, la planificació de la brigada d’obres podrà ser més eficient i coordinar millor les seves actuacions", ha afegit.

El primer dels lots dels dos en els quals es divideix el contracte correspon al manteniment, conservació i millora de voreres i brigada d’acció immediata. També inclou petites actuacions en calçades com reparacions de sots, reparacions de ferms rígids o semiflexibles amb formigó en massa, llambordes, etcètera, i les reparacions de paviments d’aglomerat asfàltic que es puguin realitzar sense necessitat de disposar d’equips d’estesa.

La brigada d’acció immediata portarà a terme actuacions per resoldre situacions de perill que es realitzaran dins o fora de l’horari habitual de treball, amb una disponibilitat de 24 hores amb personal i maquinària adequats, amb l’objectiu de procedir a senyalitzar i condicionar clots o altres deformacions dels paviments de calçada i vorera que presentin un perill pel trànsit de vianants o vehicles, o qualsevol altra situació que pugui afectar a la via pública.

En aquest primer lot s’inclouen també les tasques de prevenció hivernal, així com la inspecció diària i estesa de fundents, en el cas que sigui necessari, en les vies principals d’entrada i sortida de la ciutat durant els mesos d’hivern.

El segon lot del contracte fa referència al manteniment, conservació i millora de paviments d’aglomerat asfàltic, que comprèn la realització de les actuacions de manteniment i la realització de reparacions parcials dels ferms amb mescles bituminoses en calent amb maquinària específica d’estesa.

El contracte, que s’iniciarà durant el mes de setembre i té una durada d’un any, prorrogable un altre any, té un pressupost de licitació de 540.000,98 euros anuals.

Et destaquem...