Urbanisme i Planejament

Et trobes a:Inici/Urbanisme i Planejament/Notícies/Lleida, ciutat pionera en disposar d’un Reglament Municipal de Polítiques d’Habitatge

Lleida, ciutat pionera en disposar d’un Reglament Municipal de Polítiques d’Habitatge

El consistori lleidatà fa un pas més en la seva ferma aposta per les polítiques d’habitatge i converteix el seu Codi de Bones Pràctiques en matèria d’habitatge en reglament d’obligat compliment.

Data publicació: Dimecres 21, mar� del 2018


Imatge de la notícia Lleida, ciutat pionera en disposar d’un Reglament Municipal de Polítiques d’Habitatge

Imatge: @Ajuntament de Lleida

El tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat de la Paeria, Fèlix Larrosa, ha informat, en el marc de la Comissió d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat que s’ha celebrat avui, de l’inici dels tràmits del Reglament Municipal de Polítiques d’Habitatge, un document que converteix Lleida en una ciutat pionera en disposar d’un reglament que reguli l’actuació municipal en matèria d’habitatge.

El responsable d’urbanisme ha explicat que el nou reglament és el resultat d’un intens treball i visibilitza la ferma aposta de la Paeria per les polítiques d’habitatge a Lleida. En aquest sentit cal recordar que Lleida ja va ser pionera, l’any 2016, en disposar d’un Codi de Bones Pràctiques en matèria d’habitatge, que va néixer amb l’objectiu d’informar sobre les polítiques i procediments en matèria d’habitatge que empra l’Ajuntament de Lleida i que són pròpies o en col·laboració amb altres administracions.

Ara, ha detallat Larrosa, es pretén fer un pas més i convertir el Codi de Bones Pràctiques en un reglament municipal d’obligat compliment, que reguli el cens d’habitatges buits, la comissió tècnica d’habitatge, la borsa municipal d’habitatge, els criteris d’adjudicacions, el registre de sol·licitants de pisos de protecció oficial a Lleida, el funcionament de la xarxa de mediació per al lloguer social, la mesa de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per emergències socials, els incentius fiscals i bonificacions relatives a lloguer social existents, així com les irregularitats en l’ús dels allotjaments, el règim i procediment sancionador per habitatges desocupats i els recursos municipals per fer front a dificultats en el pagament de l’habitatge.

Una comissió tècnica assumirà les funcions relacionades amb l’estudi, l’informe o la consulta de les matèries relacionades amb l’habitatge, en especial les relatives a la compra de béns, opcions de tempteig i de retracte, planificació i impuls de nous habitatges, definició i delimitacions de les àrees d’innovació social i urbana, així com la concreció de requisits i criteris de desenvolupament de les mateixes.

Pas endavant per a l’ampliació de l’Escola Bressol Municipal i la ludoteca del Centre Històric

La Comissió celebrada avui també ha donat conformitat a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Lleida per al canvi de qualificació urbanística a equipament comunitari dels solars del carrer de Boters, números 7, 8 o 11 i travessera de la Cotxera, número 16, situats a la vora de l’Escola Bressol i la Ludoteca Municipal del Centre Històric, promogut per l’Ajuntament de Lleida.

Això suposa un pas més per a la futura ampliació de l’Escola Bressol Municipal i la ludoteca del Centre Històric, atès que és un tràmit necessari per poder ampliar ambdós equipaments educatius.

El fet de qualificar com a sistema d’equipaments públics permetrà la posterior gestió urbanística, que ja fa temps que ha començat com una iniciativa pública d’adquisició de sòl. En aquest cas, les parcel·les que han estat objecte de modificació en el planejament urbanístic estan situades al costat de l’actual pati de l’Escola Bressol i corresponen a solars que han estat molt de temps en desús, un fet que comporta l’incompliment de la funció social de la propietat en matèria d’habitatge.

El tinent d’alcalde i regidor d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat, Fèlix Larrosa, ha explicat que l’equip de govern de la Paeria té la voluntat de promoure polítiques d’innovació social al Centre Històric i, per dur-les a terme, és necessari, entre altres actuacions, preveure un increment de l’oferta de places de l’Escola Bressol i la millora qualitativa de l’equipament municipal. En aquest sentit, ha explicat que l’espai extern i el pati de l’Escola Bressol Municipal, ubicada a nord, fa que la zona d’esbarjo disposi de poques hores de sol, tant en franja horària com en superfície. L’ampliació de l’escola permetria disposar d’un pati de majors dimensions i, també, de més zona assolellada.

Consens per realitzar un pla de treball per instal·lar nius de cigonyes artificials a Lleida

La Comissió d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat ha consensuat una proposta de resolució presentada per ERC per realitzar un un pla de treball que permeti implantar, conjuntament amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, diversos nius artificials de cigonyes a la ciutat amb l’objectiu d’evitar la problemàtica que es produeix al voltant d’edificis protegits com la Catedral de Lleida.

La proposta d’ERC se suma a les actuacions que, en aquest sentit, ja ve fent l’equip de govern de la Paeria els darrers temps. De fet, fa més de 15 anys que es col·loquen nius artificials a Lleida amb l’objectiu d’oferir alternatives de nidificació als edificis. Actualment existeixen 6 nius al marge esquerra de la canalització, un al cementiri, un a Mercolleida, dos al Parc de la Mitjana i dos més als Aiguamolls de Rufea. Recentment s’ha col·locat un altre al Turó de la Seu Vella i s’estudiarà col·locar-ne un més a la Cuirassa.

Altres acords

La Comissió d’Hàbitat Urbà, Rural i la Sostenibilitat no ha considerat oportunes les propostes del PdCat relatives a la participació i a l’assessorament jurídic del Col·legi d’Advocats de Lleida en la redacció del nou POUM i relatives a què la Paeria signi un conveni amb el Col·legi d’Ambientòlegs per a què aquests assessorin i participin amb la Paeria en la recollida d’escombraries.

El regidor Fèlix Larrosa ha explicat que, en el primer cas, la relació del Col·legi d’Advocats de Lleida amb la Paeria és permanent i, en el segon cas, el Col·legi d’Ambientòlegs ja forma part del consell assessor del medi ambient de la Paeria. D’altra banda, la direcció última de l’assessorament jurídic en temes d’interès públic i del POUM correspon al Secretari General de l’Ajuntament de Lleida i als serveis jurídics municipals.

 

Imatge: @Ajuntament de Lleida

Et destaquem...