Urbanisme i Planejament

Et trobes a:Inici/Urbanisme i Planejament/Notícies/Llum verda al projecte modificat de les obres de construcció del nou Museu Morera

Llum verda al projecte modificat de les obres de construcció del nou Museu Morera

El projecte modificat incorpora les restes de les adoberies medievals que hi ha al subsòl en la part posterior de la planta baixa de l’edifici de l’antic Palau de Justícia. A partir d’ara, les empreses disposaran d’un termini de tres dies per fer les seves al·legacions.

Data publicació: Dijous 12, mar� del 2020


Imatge de la notícia Llum verda al projecte modificat de les obres de construcció del nou Museu Morera

La Junta de Govern Local ha donat avui llum verda al projecte modificat de les obres de construcció de la nova seu del Museu d'Art de Lleida, actual Museu Morera, a l’edifici de l’antiga Audiència de la Rambla Ferran. A partir d’ara, les empreses disposaran d’un termini de tres dies per fer les seves al·legacions. L’aprovació permetrà preservar un important fragment de les antigues adoberies medievals de la ciutat i del seu sistema hidràulic.

El modificat del projecte d’adequació de l’antic palau de justícia per a la nova seu del museu d’Art de Lleida té per objecte la integració de les troballes arqueològiques a l’arquitectura desenvolupada en el projecte bàsic i d’execució i l’adequació del sistema estructura a la nova condició de lloc, tal i com s’especificava en el Plec de Condicions Administratives Particulars per a la contractació de les obres del projecte de referència.

Es proposa, doncs, adequar l’arquitectura prevista a partir de la conformació de nous espais per posar en valor les antigues adoberies medievals i integrar-los amb els espais del Museu. Per dotar de centralitat aquests nous espais, es reorganitza el programa de necessitats de la crugia posterior de la planta baixa a partir de la recuperació del nivell del substrat arqueològic medieval i de la reordenació de les àrees de magatzem i recepció de béns culturals i d’accés a les comunicacions verticals de l’edifici.

L’àrea de magatzem i recepció de béns culturals es resol a partir d’un nou forjat situat a nivell de la planta baixa i suspès respecte al nivell arqueològic mitjançant una estructura suportada pel forjat superior existent. Els espais intersticials que es generen entre els límits del cos suspès i el substrat arqueològic es fusionen amb l’espai àgora de la planta baixa del Museu, reconfigurant l’Arquitectura a la nova condició de lloc.

El cost d’aquestes millores ascendeix a 434.260,05 euros, un import que no supera la quantitat prevista al plec de condicions per afrontar possibles incidències d’aquest tipus, i que també consta al pressupost municipal. L'obra va ser adjudicada per 4.470.950 € (IVA inclòs), als quals s'afegiran aquests 434.260,05 euros.

Et destaquem...