Habitatge i Transició Ecològica

GESTIÓ DEL CARTRÓ COMERCIAL- ECOCOMERÇ

CAMPANYA DE MILLORA DE LA GESTIÓ DEL CARTRÓ COMERCIAL-ECOCOMERÇ

Anunci aigua

 

DATA DE LA CAMPANYA:

• Data d’inici:5 de maig del 2008

• Data final : 23 de maig del 2008.

OBJECTIUS

• Millorar la recollida de paper i cartró comercial a la ciutat.

• Informar sobre les bones pràctiques de dipòsit del p/c a comerços de Lleida que no es van incloure en l’anterior campanya.

• Recordatori de les bones pràctiques als punts comercials de major importància.

•  Incidir especialment els comerços de col·lectius nouvinguts en els que s’ha detectat una major problemàtica en la recollida de cartró.

RECURSOS

  • 2 Monitors
  • 4 Agents d’acollida

MATERIAL A LLIURAR

  • Als comerços que no havien estat inclosos a altres campanyes (1100)
  • Un a carpeta amb:
  • Una carta de l’alcalde
  • Un fulletó informatiu
  • Un adhesiu de la campanya
  • Un cúter per establiment
  • Als comerços que ja havien estat inclosos a altres campanyes: (1400)
  • Un fulletó informatiu recordatori

DESENVOLUPAMENT

•  4 educadors varen visitar, durant l’horari comercial els comerços de Lleida que no van ser motiu de la primera campanya (1100). Els educadors varen informar de les bones pràctiques de la recollida selectiva del cartró comercial (no dipositar-ho als contenidors de recollida selectiva del carrer, treure el cartró a partir de les 20h i plegar les caixes abans de dipositar-les), i varen lliurar el  material informatiu i un cúter per plegar caixes

•  Per cada zona visitada, es varen atendre de forma diferenciada els comerços regentats per nouvinguts, amb la col·laboració dels “Agents d’acollida”, per tal de millorar la comunicació amb els diferents col·lectius. (durada aprox. 2 setmanes)

• Posteriorment es va fer un recordatori als 1400  comerços de Lleida que ja van ser motiu de la campanya anterior. (durada aprox. dos setmanes).

• Reunió Associacions de comerciants la FECOM per informar-los sobre la campanya

• Inspecció per part de la Brigada de Medi Ambient, durant els 15 dies posteriors a la campanya, entre les 19:30h i les 21:30 h els pels carrers de Lleida.

Et destaquem...