Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Notícies/L’EMU preveu refinançar el deute amb bancs durant 2020 per garantir la viabilitat l’empresa

L’EMU preveu refinançar el deute amb bancs durant 2020 per garantir la viabilitat l’empresa

El govern municipal aposta decididament per les polítiques d’habitatge i per fer viable el Pla de l’Estació. El president de l’Empresa Municipal d’Urbanisme, Sergi Talamonte, ha explicat que es sondejarà el mercat creditici per aconseguir un refinançament amb interessos més avantatjosos i allargament de terminis, per buscar una sortida a l’entitat, ara en risc.

Data publicació: Divendres 22, novembre del 2019


Imatge de la notícia L’EMU preveu refinançar el deute amb bancs durant 2020 per garantir la viabilitat l’empresa

Imatge: ©Ajuntament de Lleida

L’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) posa tots els esforços en reduir la càrrega financera que suporta l’empresa i obre un període de negociació amb els bancs per refinançar durant el 2020 el deute actual en condicions més avantatjoses. El tinent d’alcalde i president de l’EMU, Sergi Talamonte, ha assegurat que el pressupost que es presentarà el dilluns al consell convocat pretén sortir de la situació de bloqueig de càrrega financera a la què l’EMU ha estat sotmesa l’última dècada. En aquest període, ha explicat Talamonte, els anteriors equips de governs han dilatat l’amortització dels deutes de l’EMU contrets amb les obres de construcció, sobretot el Pla de l’Estació, el cobriment de les vies i el Pont de Príncep de Viana i altres obres que va fer l’EMU encarregades per l’Ajuntament, el que va suposar una càrrega financera d’uns 70 milions d’euros, dels quals se’n deuen més de 60. És a dir, el que ha fet l’EMU en aquest temps és pagar interessos mitjançant productes bancaris que allargat el deute i no han encarat les polítiques endegades pel PSC, deixant la càrrega pels que vinguessin. El president de l’EMU ha afirmat que la voluntat d’aquest govern és la contrària: entomar aquesta situació i fer un procés de refinançament per a una viabilitat econòmica de l’empresa i que pugui desenvolupar les polítiques encomanades de polítiques d’habitatge i fer viable el desenvolupament del Pla de l’Estació. Tall de veu S.Talamonte 1

Aquest procés de renegociació preveu reduir a la meitat els 6,57 milions de quotes de crèdits que es paguen actualment. El refinançament dels 3 principals crèdits permetrà reduir la càrrega financera anual que suporta l’EMU a la meitat. La negociació amb els bancs, en definitiva, permetrà reduir la injecció econòmica de l’Ajuntament a l’EMU. Des del 2010 no s’ha assumit la responsabilitat de les amortitzacions dels deutes generats per la política d’endeutament del govern anterior i s’ha arribat a l’actualitat amb 60 milions d’euros de deute en préstecs i una despesa per pagar aquests crèdits de 7 milions d’euros anuals. Malgrat les aportacions que fa l’ajuntament a l’EMU cada any (els darrers exercicis de 3,5 milions d’euros anuals) les necessitats de l’empresa no es cobreixen, alhora que s’engrandeix el forat.

El govern d’entesa aporta solucions responsables per salvar l’EMU i per preservar les polítiques d’habitatge, amb l’objectiu de resoldre la situació greu a què s’ha arribat. El pressupost EMU per al 2020, a més, permetrà dedicar una part de la venda de patrimoni a polítiques per ampliar i gestionar el parc públic d’habitatge.

El tinent d’alcalde ha comentat que la gestió financera aplicada fins ara ha recorregut al crèdit de manera desmesurada, pagant preus per sobre del mercat amb tipus d’interès de més del 3 o del 3,5 per cent i clàusules de pagament ajornat fins al 2016. Això, ha afegit, és bastant complex de mantenir perquè s’estan pagant 1,5 M d’euros anuals en interessos, pel que “entenem que és una situació fàcilment reversible quan hi hagi voluntat política per part de les entitats financeres”. Talamonte ha explicat que estan sondejaran el mercat creditici per aconseguir un refinançament, amb interessos més avantatjosos i allargament de terminis, ja que, ha puntualitzat, que està previst acabar el deute en menys de 9 anys, “el que suposa una pressió financera molt difícil d’assumir, amb uns 7 M d’euros anuals de despesa per cobrir amortitzacions i interessos”. Per al tinent d’alcalde s’ha arribat a aquest punt perquè no s’ha afrontat la situació i no s’ha eixugat deute els últims anys, pel que la “situació és insostenible i posa en risc l’entitat. No volem continuar fent la pilota grossa i busquem una sortida per a l’EMU”, ha conclòs. Tall de veu S.Talamonte 2

Et destaquem...