Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Notícies/L'EMU tanca el 2021 amb 2,8 M de benefici i nomena nou gerent

L'EMU tanca el 2021 amb 2,8 M de benefici i nomena nou gerent

El president de l’EMU, Jaume Rutllant, ha assegurat s’ha aplicat una gestió acurada i prudent per millorar progressivament la capacitat de maniobra en l’àmbit d’habitatge i reduir l’endeutament El nou gerent, Samuel de la Fuente, exercirà la gerència i haurà de liderar la integració en l’EMU dels serveis d’aparcament regulat en via pública, de dipòsit municipal de vehicles i de grua de vehicles

Data publicació: Dilluns 21, mar� del 2022


Imatge de la notícia L'EMU tanca el 2021 amb 2,8 M de benefici i nomena nou gerent

Imatge: © Ajuntament de Lleida

El Consell d’Administració de l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU) s’ha reunit aquest dijous en sessió ordinària i ha exposat els comptes anuals corresponents a l’exercici 2021 que tanca amb uns beneficis de 2.866.952,61€. En l’anterior exercici els beneficis van ser de 885.895,43 euros. Aquesta millora del resultat s’explica, d’una banda, per la reversió del deteriorament de 774.000 euros de dues finques adjudicades en aquest exercici 2021. D’altra banda, es deu a la reducció de la dotació a l’amortització de l’immobilitzat material en 642.000 euros, degut a un canvi de criteri en el càlcul de la dotació, arran de les regularitzacions comptables realitzades recomanades per l’actual auditor.

Addicionalment, aquesta millora també ve explicada per la important reducció en despesa financera gracies al refinançament del deute bancari existent realitzat al març del 2020. La societat no ha hagut de disposar de les pòlisses de crèdit disponibles i, a més, ha amortitzat anticipadament deute existent. L’endeutament de l’EMU s’ha reduït en aquest exercici en 2,8 milions d’euros. El deute de l’EMU a 31 de desembre del 2020 era de 47,5 milions d’euros i a 31 de desembre de 21, és de 44,7 M€.

Pel que fa al patrimoni, els comptes anuals presenten una millora per a la societat en 20,2 milions d’euros principalment per la reversió del deteriorament d’existències corresponents a les “obres d’urbanització pendents de repercutir” del Pla Especial de l’Estació, registrat a l’exercici del 2019, per import de 21,9 M€, seguint en cada moment el criteri dels auditors.

El president de l'EMU, Jaume Rutllant, ha manifestat que "aquests comptes són el producte d'una gestió acurada i prudent, basada en criteris tècnics, que permeten una millora progressiva de la capacitat de maniobra en l'àmbit de l'habitatge i de reducció de l'endeutament. La propera incorporació del nou gerent segueix en la línia de la màxima professionalització en la gestió, per afrontar amb èxit la internalització del servei d'aparcament regulat a la ciutat, potenciar l'àmbit de l'habitatge i optimitzar el funcionament de l'empresa."

Precisament, el segon punt de l’ordre del dia ha estat el nomenament de Samuel de la Fuente Oliva com a gerent de l’EMU de Lleida SL., per a què, a banda d’exercir la gerència de la companyia, lideri la integració en l’EMU dels serveis d’aparcament regulat en via pública, de dipòsit municipal de vehicles i de grua de vehicles, i la reorganització administrativa que aquest fet suposaria en la societat.

Et destaquem...