Habitatge i Transició Ecològica

Zonificació de Lleida

Zonificació de Lleida

Des de el punt de vista de la recollida de residus i la neteja viària podem dir que la ciutat de Lleida es troba dividida en les següents zones

 

-         Zona A: centre de la ciutat i àrees amb tipologia d’habitatges “verticals” i, per tant, amb major densitat de població.


En la zona A s’individualitzen els següents sectors:


Centre històric, que inclou aquella zona al voltant de la Seu Vella que històricament es defineix com a tal.


Eix comercial, que inclou els carrers i places següents: Remolins, Carme, Magdalena, de la Sal, Sant Joan, Porxos,  Paeria, Major, de la catedral, Sant Antoni i Alcalde Costa, així com tots els carrers perpendiculars a aquests.


1a Corona, que queda delimitada pel Gran Passeig de Ronda, Segon  Passeig de Ronda i via del tren, avinguda del Segre, Rambla Ferran, Blondel i Alcalde Areny.


-         Zona B: zones relativament allunyades del nucli urbà i/o bàsicament formades per habitatges unifamiliars aïllats o adossats, o amb baixa densitat de població i amb activitats econòmiques pràcticament inexistents.


-         Zona C : zones exclusivament o preeminentment dedicades a activitats industrials


-         Zona D ; zona perifèrica de la ciutat dedicada preferentment a horta i definida pel conjunt de partides i caracteritzada per una població dispersa i l’absència d’activitats industrials.

Et destaquem...