Habitatge i Transició Ecològica

Et trobes a:Inici/Habitatge i Transició Ecològica/Aigua i Riu/Web del riu Segre/Recursos didactics/Proposta didàctica "Fem nostre el riu!"

Proposta didàctica "Fem nostre el riu!"

Versió per imprimir

ACTIVITAT

Fem nostre el riu!

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT

Apropar, fer present, descobrir, reconèixer i valorar el riu de la nostra ciutat

PROPOSTA D’ACTIVITAT

L’eix vertebrador de l’activitat és un mural de grans dimensions on hi ha l’esquelet a gran escala del tram de riu que passa pel municipi (plantilla 1)

Sobre aquest esquema de riu:

1- Comencem per recollir i situar tot allò que els alumnes coneixen o relacionen amb ell al seu pas per Lleida (elements, esdeveniments,...Pot incloure tram de ciutat i tram no urbà...: aigües amunt de les comportes, la zona urbana, aigües avall pont dels instituts: ponts, edificis, vegetació espais naturals relacionats, parcs de joc, animals, activitats possibles, esdeveniments que han viscut... (és interessant que només es reculli l’experiència dels alumnes).

Es pot utilitzar diferents formes per plasmar els elements: fotografies, dibuixos, mostres, escriure noms,...

2- Detectem a partir de com s’ha omplert el mural quins trams tenim poca informació ja que estan més buits, els més desconeguts per a nosaltres.

Aquest apartat ens pot ajudar a “definir/decidir” amb la classe quin tram de riu ens crida més l’atenció (alumnes i mestres), perquè desconeixem més i ens interessaria anar a descobrir, a apropar-nos-hi...

Podem preguntar.nos...

- Que hi ha més enllà del riu de la ciutat? És diferent el riu de dins la ciutat del de fora? Com és diferent?

- Hem vist mai animals al riu o prop del riu? N’hem reconegut algun?Dins o fora de la ciutat?

- Tenim idea de com són les plantes que viuen prop del riu?

- Hem olorat mai el riu? Fa bona olor? Te aspecte agradable?

- Hi ha coses prop del riu construïdes/deixades pels humans?

- Està net? Brut?

- Es un lloc on ens agradaria anar-hi a jugar? A que hi voldríem jugar?

- Hi sobra o manca alguna cosa?

3- Durant el període de temps que es decideixi treballar el riu i el mural a l’aula (un mes, un trimestre, un semestre, el curs), animarem des de l’escola a que els alumnes vagin aportant més elements com fulles de la vegetació fotografies sobre flora i fauna, edificis propers al riu, ponts, escombraries, etc...), a mesura que amb les seves famílies, si es dona el cas, facin activitats relacionades amb el riu. (estudiar la possibilitat de fer arribar als pares una imatge del mural a les famílies per a que coneguin quin trams del riu més desconeguts i que manca més informació...) enriquir el mural durant el període en tenim present el riu a l’aula

4- Organitzem una sortida al riu, amb la possibilitat de formats:

a. Autoguiada (consultar les propostes proposta: “Anem a viure el riu!”)

b. Fem una visita guiada del programa Lleida en Viu (Mitjana o aiguamolls de Rufea: coneixem la vegetació i la fauna del riu, aiguamolls de Rufea)

c. Projecte Rius: adoptem un tram de riu i estudiem la seva qualitat

Aquesta sortida ens ha de permetre apropar-nos al llit del riu, tenir una visió i perspectiva d’ell diferent, propera, i ens ha de permetre completar la imatge conjunta que tenim sobre el riu Segre al seu pas per Lleida.


PROPOSTA DE VISITA AUTOGUIADA:

Anem a viure el riu!

OBJECTIU DE L’ACTIVITAT:

1- Un apropament directe, “una presa de contacte” amb la possibilitat d’observar les diferències entre el tram “domesticat” i el “natural”.

2- Una valoració qualitativa de l’estat de salut del riu

ACTIVITAT PRÈVIA

Aquesta visita s’emmarca dins la proposta d’acollir “el nostre” riu a l’aula un període de temps a determinar, en el que gràficament, a través d’un mural es vagi plasmant el nostre coneixement i la nostra relació amb el riu. (veure proposta activitat “Fem nostre el riu”

Podem preparar la sortida a partir dels resultats que han sorgit del muntatge del mural del riu i de la necessitat de trobar resposta a possibles preguntes que ens fem (mestres i alumnes a l’aula):

- Que hi ha més enllà del riu de la ciutat? És diferent el riu de dins la ciutat del de fora? Com és diferent?

- Hem vist mai animals al riu o prop del riu? N’hem reconegut algun?Dins o fora de la ciutat?

- Tenim idea de com són les plantes que viuen prop del riu?

- Hem olorat mai el riu? Fa bona olor? Te aspecte agradable?

- Hi ha coses prop del riu construïdes/deixades pels humans?

- Està net? Brut?

- Es un lloc on ens agradaria anar-hi a jugar? A que hi voldríem jugar?

- Hi sobra o manca alguna cosa?

ORGANITZACIÓ DE LA SORTIDA (proposta per classe 25)

Es planteja la visita a dos trams del riu: part canalitzada i part naturalitzada. Al no haver-hi accessibilitat continuada entre aquests dos trams, es proposa una visita fragmentada (si es volen fer els dos trams al mateix dia es requereix transport)

Tram 1 Urbà: Recorregut pel sender que recorre la canalització a tocar del llit del riu. exemple del pont de la universitat al pont dels instituts.

(es variable La longitud i els punts d’inici i acabament del recorregut variaran en funció de l’edat dels alumnes i els interessos i ubicació de l’escola)

Tram 2 Camí del Riu- Sortida Pasarel·la de fusta del camí del riu (camí vell d’Albatarrec) i recorregut al marge dret del riu, amb una vista privilegiada del riu. La distància a recórrer serà en funció d’edat alumnes i la disponibilitat de temps. (des de la passarel·la fins els aiguamolls de Rufea, hi ha uns 3km, però es pot fer més curta).

Durant els recorreguts:

1- Organització del grup en 5 subgrups de treball, encarregats de diferents temàtiques:

- L’aigua, elements dins el curs d’aigua circulació, elements que la retenen, qualitat de l’aigua... i el sòl (elements de que està format, textura, formes...)

- Vegetació (arbres, arbustos, herbes)

- Fauna (aus aquàtiques, insectes, invertebrats, rastres, petjades)

- Elements elaborats per l'acció humana (construïts, llençats, transformats per l'activitat humana)

(també poden ser els alumnes qui proposin els elements que voldran estudiar del riu)

Material a dur cada grup:

- Càmera de fotos

- Fitxa de recollida d’informació

- Bosses de plàstic per recollida de mostres

- Recursos informatius pel professor de cada àmbit de treball

SORTIDA

Es planteja com un passeig de descoberta, en que els subgrups treballen per separat.

Cada subgrup recorre el tram posant atenció amb l’element que estudia (fotos, mostres, llistat de observacions,...), tenint present les preguntes que vol respondre’s al final del recorregut.

Durant el recorregut pot ser que identifiqui preguntes que caldrà investigar/treballar a l’escola per comprendre millor el riu i el seu estat.

ACTIVITAT POSTERIOR

OPCIÓ A:

Un cop a l’escola posem en comú la informació i els elements recollits, tot fent .

una diagnosi /informe del tram, conjuntament, per valorar el seu estat i el seu interès com a element singular.

Plasmem en el mural els nous coneixements que hem adquirit, mitjançant les fotografies, mostres, dades recollides.

OPCIÓ B

1- Ordenem les mostres/fotos

2- Identifiquem preguntes que hem plantejat a camp per resoldre

3- Recerca informació

4- Elaborem i exposem els resultats

(2 exemples de preguntes que ens podem fer com a punt de partida)

  • L'aigua del riu en aquest tram es pot beure?Ens hi podem banyar?
  • Perque hi ha plantes que poden viure dins de l'aigua? Quines?
  • Que passa quan ve una riuada al voltant del riu?
  • Oficis relacionats amb el riu antics
  • ...

 

 

Et destaquem...